« Mar 13:31 Ewangelia Marka 13:32 Mar 13:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz o dniu onem i o godzinie żaden nie wie, ani Anieli którzy wniebie, ani syn, tylko Ociec.
2.WUJEK.1923A o dniu onym, albo godzinie żaden nie wie, ani Aniołowie w niebie, ani Syn, jedno Ojciec.
3.RAKOW.NTA o dniu onym i godzinie żaden niewie, ani aniołowie którzy są w niebie, ani syn, jedno Ociec.
4.GDAŃSKA.1881Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
5.GDAŃSKA.2017Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
6.SZCZEPAŃSKIA o dniu owym i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebiesiech, ani Syn, jeno Ojciec.
7.GRZYM1936A o owym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet syn człowieczy, ale Ojciec sam.
8.DĄBR.WUL.1973A o dniu onym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, jeno Ojciec.
9.TYSIĄCL.WYD5Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
10.BRYTYJKAAle o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
11.POZNAŃSKAAle nikt nie zna tego dnia ani godziny, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
12.WARSZ.PRASKAO dniu zaś owym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz o owym dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie w niebiosach, nawet nie Syn, tylko Ojciec.
14.EIB.BIBLIA.2016O tym dniu natomiast ani o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn - tylko Ojciec.
15.TOR.NOWE.PRZ.A o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.