« Mar 13:34 Ewangelia Marka 13:35 Mar 13:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czujcie przeto, bo niewiecie gdy Pan domu przydzie, zwieczora albo o pułnocy, albo o kurzech albo z poranku.
2.WUJEK.1923Czujcież tedy; (bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczorali, albo w północy, albo, gdy kury pieją, albo z poranku.)
3.RAKOW.NTCzujcież tedy, (bo niewiecie kiedy Pan onego domu przychodzi, zwieczorali, abo w pułnocy, abo gdy kurzy poją, abo z poranku.)
4.GDAŃSKA.1881Czujcież tedy; (bo nie wiecie, kiedy Pan domu onego przyjdzie, z wieczorali, czyli o północy, czyli gdy kury pieją, czyli rano.)
5.GDAŃSKA.2017Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano;
6.SZCZEPAŃSKIA przeto czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie - czy pod wieczór, czy o północy, czy pod kurów pianie, czy nad ranem,
7.GRZYM1936Czuwajcie przeto i wy, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem, czy o północy, czy nad ranem, czy o świcie;
8.DĄBR.WUL.1973Czuwajcież tedy (bo nie wiecie, kiedy pan domu przybędzie: z wieczora czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy też rankiem),
9.TYSIĄCL.WYD5Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
10.BRYTYJKACzuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem.
11.POZNAŃSKACzuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem,
12.WARSZ.PRASKACzuwajcie tedy, bo nie wiecie, kiedy pan domu nadejdzie: późnym wieczorem, o północy czy wraz z pianiem koguta, czy rano,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy przychodzi pan domu; czy wieczorem, czy w środku nocy, czy z pianiem koguta, czy rano;
14.EIB.BIBLIA.2016tak właśnie wy czuwajcie. Bo nie wiecie, kiedy przyjdzie pan domu: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku,
15.TOR.NOWE.PRZ.Tak czuwajcie zatem, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy o poranku.