« Psal 24:9 Księga Psalmów 24:10 Psal 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(23:10) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocy, on jest krol sławy.
2.PS.PUŁAWSKI(23:10) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocny, on jest krol sławy.
3.WUJEK.1923Któryż to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały.
4.GDAŃSKA.1881Który to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Któż jest tym Królem chwały? PAN zastępów, on jest Królem chwały. Sela.
6.GÖTZE.1937Któż jest tym Królem chwały? Jest nim Pan zastępów, On jest Królem chwały. Sela.
7.CYLKOWKto to ów król chwały? - Bóg zastępów, On to król chwały. - Sela.
8.KRUSZYŃSKIKtóż jest On - Król chwały? Pan zastępów - On jest Królem chwały. - SELAh.
9.ASZKENAZY A któż jest chwały Królem? Jehowa, Pan zastępów jest Królem chwały, Selah!
10.SZERUDAKtóż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów, On jest Królem chwały. Sela.
11.TYSIĄCL.WYD1(23:10) «Któż jest tym Królem chwały?» «To Pan Zastępów: On sam Królem chwały». Sela.
12.TYSIĄCL.WYD5Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.
13.BRYTYJKAKtóż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.
14.POZNAŃSKAA któż to ów Król chwały? Jahwe Zastępów, On jest Królem chwały!
15.WARSZ.PRASKAA któż to jest ten Król chwały? To Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto jest tym królem chwały? WIEKUISTY Zastępów; to On jest Królem Chwały. Sela.
17.EIB.BIBLIA.2016Kto jest tym Królem chwały? PAN Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.