« Psal 24:2 Księga Psalmów 24:3 Psal 24:4 » 

1.WUJEK.1923Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętem miejscu jego?
2.GDAŃSKA.1881Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na miejscu świętem jego?
3.GDAŃSKA.2017Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?
4.GÖTZE.1937Kto może wstąpić na górę Pańską? i kto stanie na świętem miejscu Jego?
5.CYLKOWKtóż wstąpi na górę Bożą, i kto stanie na miejscu Jego świętém.
6.KRUSZYŃSKIKtóż wstąpi na górę Pańską i kto stanie na miejscu świętem Jego?
7.ASZKENAZY Któż wstąpi na górę Jehowy, a któż ostanie się na górze Jego świętości?
8.SZERUDAKtóż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu?
9.TYSIĄCL.WYD1(23:3) Kto wstąpi na górę Pana lub stanie na świętym Jego miejscu?
10.TYSIĄCL.WYD5Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?
11.BRYTYJKAKtóż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu?
12.POZNAŃSKAKtóż wstąpi na górę Jahwe i kto stanie na Jego świętym miejscu?
13.WARSZ.PRASKAKto będzie mógł wstąpić na górę Pana? Komu dane będzie stanąć na jego świętych miejscach?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto wstąpi na górę BOGA i kto stanie na Jego świętym miejscu?
15.EIB.BIBLIA.2016Kto więc będzie mógł wstąpić na górę PANA? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu?