« Mat 12:12 Ewangelia Mateusza 12:13 Mat 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówi człowiekowi: Ściągni rękę twoję, i ściągnął: i zmocniła się zdrową jako druga.
2.WUJEK.1923Tedy rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję. I wyciągnął, i przywrócona jest do zdrowia jako druga.
3.RAKOW.NTTedy mówi onemu człowiekowi: Wyciągni rękę twoję, i wyciągnął; i przywrócona mu jest zdrowa jako i druga.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł człowiekowi onemu: Wyciągnij rękę twoję; a on wyciągnął, i przywrócona jest do zdrowia jako i druga.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę. On ją wyciągnął i znowu stała się zdrowa jak i druga.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję. I wyciągnął: I stała się zdrowa jako i druga.
7.SZCZEPAŃSKIPotem odezwał się do <owego> człowieka: Wyciągnij rękę twą! l wyciągnął, i stała się zdrową, jak druga.
8.GRZYM1936Poczem rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę swoją. Wyciągnął ją i stała się zdrowa jak i druga.
9.DĄBR.WUL.1973Po czym rzecze onemu człowiekowi: Wyciągnij rękę. I wyciągnął, i stała się zdrowa jako i druga.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga.
11.BRYTYJKAWtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga.
12.POZNAŃSKAPotem mówi do człowieka: - Wyciągnij twoją rękę. I wyciągnął ją. I była zdrowa jak ta druga.
13.WARSZ.PRASKAA potem powiedział do człowieka [z uschłą ręką]: Wyciągnij rękę. I wyciągnął ją. I okazała się tak zdrowa, jak druga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mówi temu człowiekowi: Wyciągnij twoją rękę. Więc on wyciągnął, i została przywrócona do zdrowia jak druga.
15.EIB.BIBLIA.2016Następnie zwrócił się do chorego: Wyciągnij rękę przed siebie. I on wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce, jak i w drugiej.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedział do tego człowieka: Wyciągnij swoją rękę; a on ją wyciągnął i stała się zdrowa jak i druga.