« Mat 12:17 Ewangelia Mateusza 12:18 Mat 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto sługa mój którego obrałem, umiłowany mój w którem sobie polubiła dusza moja. Położę ducha mego nań, a sąd poganom opowie.
2.WUJEK.1923Oto sługa mój, któregom obrał, miły mój, w którym się dobrze upodobało duszy mojéj. Położę ducha mojego na nim, a sąd poganom opowie.
3.RAKOW.NTOto sługa mój któregom obrał; on miły mój, w którym się upodobało duszy mojej. Położę Ducha mojego na nim, i sąd Poganom opowie.
4.GDAŃSKA.1881Oto ten sługa mój, któregom obrał, ten umiłowany mój, w którym się upodobało duszy mojej; położę ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie;
5.GDAŃSKA.2017Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom.
6.SOŁOWEYCZYK.MATOto sługa mój, któregom sobie obrał, umiłowany mój; w którym sobie ulubiła dusza moja. Położę ducha mojego na nim, a sąd poganom opowie.
7.SZCZEPAŃSKI»Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym mam upodobanie. Złożę weń ducha mego, a On poganom będzie sąd ogłaszał.
8.GRZYM1936Oto sługa mój, wybrany mój, umiłowany mój, w którym upodobała sobie dusza moja. Duch mój na nim spocznie, on sprawiedliwość narodom ogłosi.
9.DĄBR.WUL.1973Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój w którym upodobała sobie dusza moja. Ześlę nań ducha mojego, a będzie ogłaszał sąd poganom.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom.
11.BRYTYJKAOto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
12.POZNAŃSKAOto mój sługa, którego wybrałem, ukochany mój, którego sobie upodobałem, dam Mu Ducha mojego, i ogłosi sąd narodom pogańskim.
13.WARSZ.PRASKAOto sługa mój, którego sobie wybrałem, mój umiłowany, w którym ma upodobanie moje serce. Na Niego sprowadzę mojego Ducha, a On będzie głosił sprawiedliwość poganom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Mój sługa, którego wybrałem, umiłowany Mój, w którym upodobało się Mojej Osobie; położę na nim Mego Ducha, i narodom oznajmi sąd.
15.EIB.BIBLIA.2016Oto mój Sługa, którego wybrałem. Mój Ukochany. Stał się On źródłem radości mojej duszy. Złożę na Nim mojego Ducha i On ogłosi narodom sprawiedliwe prawa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Oto mój sługa, którego wybrałem, mój Umiłowany, w którym moja dusza znalazła upodobanie. Złożę na Nim mojego Ducha, a On oznajmi sąd narodom;