« Mat 12:18 Ewangelia Mateusza 12:19 Mat 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawować się nie będzie, ani zawoła, ani usłyszy kto naulicach głosu jego.
2.WUJEK.1923Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt nie usłyszy po ulicach głosu jego.
3.RAKOW.NTNie będzie się swarzył, ani będzie krzyczał, ani kto usłyszy na ulicach głosu jego.
4.GDAŃSKA.1881Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego;
5.GDAŃSKA.2017Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie będzie się wadził, ani będzie wołał, i żaden nie usłyszy po ulicach głosu jego.
7.SZCZEPAŃSKINie będzie się spierał, ani będzie wołał, ani słyszan będzie głos Jego w ulicach.
8.GRZYM1936Nie będzie się spierał, nie podniesie głosu i nikt na ulicach nie usłyszy go.
9.DĄBR.WUL.1973Nie będzie się wadził ani będzie wołał: nikt nie posłyszy po ulicach głosu jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
11.BRYTYJKANie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.
12.POZNAŃSKANie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy Jego głosu na ulicach.
13.WARSZ.PRASKANie będzie On wszczynał kłótni ani podnosił głosu i na publicznych drogach nikt Go nie usłyszy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będzie się spierał, ani nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu.
15.EIB.BIBLIA.2016Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy Jego głosu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie będzie się spierał, ani nie będzie krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu;