« Mat 12:25 Ewangelia Mateusza 12:26 Mat 12:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciw sobie jest rozdzielon, jakoż przeto ostoi się królestwo jego?
2.WUJEK.1923A jeźli szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielon, jakóż tedy ostoi się królestwo jego?
3.RAKOW.NTI jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielon; Jako tedy ostoi się królestwo jego?
4.GDAŃSKA.1881A jeźliż szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest; jakoż się tedy ostoi królestwo jego?
5.GDAŃSKA.2017A jeśli szatan wypędza szatana, jest podzielony wewnętrznie. Jakże więc przetrwa jego królestwo?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielon: jakoż tedy ostoi się królestwo jego?
7.SZCZEPAŃSKIJeśli więc szatan szatana wypędza, to szarpie nim niezgoda; jakże się zatem ostoi królestwo jego?
8.GRZYM1936Jeśli więc szatan szatana wyrzuca, jest sam z sobą w niezgodzie; jakże tedy ostoi się królestwo jego?
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli tedy szatan szatana wypędza, rozdziera go niezgoda. Jakoż tedy ostoi się królestwo jego?
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo?
11.BRYTYJKAA jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?
12.POZNAŃSKAA jeśli szatan wyrzuca szatana, to rozdzieliła ich niezgoda. Jakżeż więc ostoi się ich królestwo?
13.WARSZ.PRASKAOtóż jeżeli szatan wypędza szatana, to sam ze sobą jest skłócony. Wobec tego jakże zdoła on utrzymać swoje królestwo?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jeśli szatan szatana wygania, sam przeciw sobie jest rozdzielony; jak się zatem ostoi jego królestwo?
15.EIB.BIBLIA.2016Jeśli szatan wygania szatana, to jest sam ze sobą skłócony. W jaki więc sposób jego królestwo ma się ostać?
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli szatan wygania szatana, to został wewnątrz podzielony; jak więc ostoi się jego królestwo?