« Mat 12:2 Ewangelia Mateusza 12:3 Mat 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Nie czytaliście co uczynił Dawid gdy łaknął i którzy z nim?
2.WUJEK.1923A on im powiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął, i którzy z nim byli?
3.RAKOW.NTA on powiedział im: Nie czytaliście co uczynił Dawid, gdy łaknął on i ci którzy z nim byli?
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Izaście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy z nim byli?
5.GDAŃSKA.2017A on im powiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął, i ci którzy z nim byli?
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł im: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy wraz z towarzyszami głód cierpiał?
8.GRZYM1936A Jezus im rzecze: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął i ci, co z nim byli?
9.DĄBR.WUL.1973Tedy on rzecze do nich: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy łaknął, i ci, którzy z nim byli?
10.TYSIĄCL.WYD5A On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze?
11.BRYTYJKAA On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
12.POZNAŃSKAPowiedział im: - Czyście nie czytali o tym, co zrobił Dawid, kiedy był głodny, i jego towarzysze?
13.WARSZ.PRASKALecz On im odpowiedział: Czyż nie czytaliście, co czynił Dawid i jego towarzysze, gdy im głód dokuczał?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on im powiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy sam łaknął oraz ci, którzy z nim byli?
15.EIB.BIBLIA.2016A czy nie czytaliście o tym - odpowiedział im Jezus - co uczynił Dawid, gdy był głodny, on sam i jego towarzysze?
16.TOR.NOWE.PRZ.A On powiedział im: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy byli z nim?