« Mat 12:30 Ewangelia Mateusza 12:31 Mat 12:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto mówię wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo odpuszczono będzie ludziom, lecz bluźnierstwo (na) Ducha nie odpuszczono będzie ludziom.
2.WUJEK.1923Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone.
3.RAKOW.NTDla tego powiedam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom; a Ducha bluźnienie nie będzie odpuszczone ludziom.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDla tego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom: ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto powiadam wam: Każdy grzech, nawet bluźnierstwo, może być ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
8.GRZYM1936Dlatego powiadam wam: wszelki grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
11.BRYTYJKADlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
12.POZNAŃSKADlatego wam powiadam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
13.WARSZ.PRASKADlatego mówię wam, że każdy grzech i każde bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego powiadam wam: Każdy grzech oraz zniesławianie zostanie ludziom odpuszczone, ale zniesławianie Ducha Świętego nie zostanie ludziom odpuszczone.
15.EIB.BIBLIA.2016Dlatego mówię wam: Każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, lecz uwłaczanie Duchowi jest niewybaczalne.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo zostaną ludziom odpuszczone; natomiast bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie ludziom odpuszczone.