« Mat 12:38 Ewangelia Mateusza 12:39 Mat 12:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając jim rzekł: Ród zły i cudzołożny znamienia szuka, a znamię nie będzie mu dano, tylko znamię Jony proroka.
2.WUJEK.1923Który odpowiadając, rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znaku szuka, a znak mu nie będzie dan, jedno znak Jonasa proroka.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znamienia się domaga, a znamię nie będzie mu dano, jedno znamię Jonasza Proroka.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka; ale mu nie będzie znamię dane, tylko ono znamię Jonasza proroka.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry odpowiadając rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka: a znamię mu nie będzie dano, jedno znamię Jonasza Proroka.
7.SZCZEPAŃSKIA On odpowiedział im, mówiąc: Plemię przewrotne i wiarołomne domaga się znaku, ale znaku mu nie dadzą, jeno znak Jonasza proroka.
8.GRZYM1936A Jezus im na to: Pokolenie to przewrotne i cudzołożne znaku się domaga, ale nie będzie go miało prócz znaku Jonasza proroka.
9.DĄBR.WUL.1973On zaś odpowiadając rzekł im: Plemię złe i cudzołożne znaku szuka, a nie będzie mu dany znak, jeno znak Jonasza Proroka.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.
11.BRYTYJKAA On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.
12.POZNAŃSKAOn im odpowiedział: - Plemię złe i wiarołomne poszukuje znaku, ale otrzyma tylko znak proroka Jonasza.
13.WARSZ.PRASKAA On im odpowiedział: To plemię złe i wiarołomne żąda znaku, lecz nie będzie mu dany inny, jak tylko znak proroka Jonasza.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku szuka, ale znak mu nie będzie dany, jak tylko znak proroka Jonasza.
15.EIB.BIBLIA.2016Jezus odpowiedział: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma, poza znakiem proroka Jonasza.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, a znak nie będzie mu dany, chyba że znak proroka Jonasza.