« Mat 12:39 Ewangelia Mateusza 12:40 Mat 12:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako był Jona w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak będzie syn człowieczy w sercu ziemie trzy dni i trzy nocy.
2.WUJEK.1923Albowiem jako był Jonas w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak będzie Syn człowieczy w sercu ziemie trzy dni i trzy nocy.
3.RAKOW.NTJako bowiem był Jonasz w brzuchu Wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak będzie Syn człowieczy w sercu ziemie trzy dni, i trzy nocy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem jako był Jonasz w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy: także będzie Syn człowieczy w sercu ziemie trzy dni i trzy nocy.
7.SZCZEPAŃSKIJak bowiem Jonasz był przez trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak będzie Syn człowieczy przez trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
8.GRZYM1936Jak bowiem był Jonasz przez trzy dni i trzy noce we wnętrzu wieloryba, tak i syn człowieczy przez trzy dni i trzy noce będzie we wnętrzu ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jako był Jonasz w żywocie wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
11.BRYTYJKAAlbowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.
12.POZNAŃSKAJak bowiem "Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrzu wielkiej ryby", tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w sercu ziemi.
13.WARSZ.PRASKAJak bowiem Jonasz przebywał we wnętrzu wielkiej ryby przez trzy dni i trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie się znajdował w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieka będzie w sercu ziemi trzy dni oraz trzy noce.
15.EIB.BIBLIA.2016Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem tak jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.