« Mat 12:43 Ewangelia Mateusza 12:44 Mat 12:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówi: Nawrócę się do domu mego skądem wyszedł. I przyszedszy najduje próżny, i wymieciony a ochędożony.
2.WUJEK.1923Tedy mówi: Wrócę się do domu mego, zkądem wyszedł, a przyszedłszy najduje go pusty, umieciony i ochędożony.
3.RAKOW.NTTedy mówi: Wrócę się do domu mego skądem wyszedł. I przyszedszy najduje próżnujący, umieciony, i ochędożony.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł; a przyszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochędożony.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, z którego wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go pustym, zamiecionym i przyozdobionym.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy mówi: Wrócę się do domu mego, zkądem wyszedł. A przyszedłszy najduje go pusty, umieciony i ochędożony.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy mówi: Powrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Wróciwszy zaś, znajduje go niezajętym, umiecionym i ozdobionym.
8.GRZYM1936Powiada wtedy: wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem. A wracając się, znaduje go pustym, umiecionym i czystym.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy powiada: Wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy znajduje go pustym, umiecionym i przyozdobionym.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy, zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym.
11.BRYTYJKAWtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.
12.POZNAŃSKAWtedy mówi: Powrócę do mego domu, z którego wyszedłem. I powróciwszy zastaje dom nie zajęty, zamieciony i przyozdobiony.
13.WARSZ.PRASKAmówi sobie: Wrócę do tego domu, z którego wyszedłem. I przybywając tam, znajduje wszystko wolne, umocnione i uporządkowane.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy mówi: Wrócę do mojej siedziby, skąd wyszedłem; więc przychodzi i znajduje ją niezajętą, wymiecioną i przygotowaną.
15.EIB.BIBLIA.2016mówi: Wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom niezamieszkany, wymieciony i przyozdobiony,
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy mówi: Wrócę do swojego domu, z którego wyszedłem; i przychodząc, znajduje go niezajętym, zamiecionym i przyozdobionym.