« Mat 12:45 Ewangelia Mateusza 12:46 Mat 12:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I bywają ostanki człowieka onego gorsze niż początki. Tak będzie rodowi temu złościwemu.
2.WUJEK.1923Gdy on jeszcze mówił do rzeszy, oto matka jego i bracia stali przed domem, chcąc z nim mówić.
3.RAKOW.NTA gdy on jeszcze mówił tłumom, oto matka i bracia jego stanęli na dworze szukając z nim mówić.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem chcąc z nim mówić.
5.GDAŃSKA.2017A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy on jeszcze mówił do rzeszy, oto matka jego i bracia stali przed domem, chcąc z nim mówić.
7.SZCZEPAŃSKIGdy On jeszcze przemawiał do rzeszy, oto Matka Jego i bracia stanęli przed domem, chcąc się z Nim rozmówić.
8.GRZYM1936Gdy on jeszcze mówił do ludu, matka jego i bracia stanęli przed domem, pytając się o niego.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy on to jeszcze do rzeszy mówił, oto matka jego i bracia stali przed domem, chcąc z nim mówić.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać.
11.BRYTYJKAA gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.
12.POZNAŃSKAKiedy On to jeszcze mówił do tłumu, matka Jego i bracia stanęli z boku, chcąc z Nim porozmawiać.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy On jeszcze przemawiał do tłumów, przyszła do Niego matka i bracia. Zatrzymawszy się na zewnątrz, chcieli coś powiedzieć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i jego bracia stanęli byli na zewnątrz, chcąc z nim mówić.
15.EIB.BIBLIA.2016Jeszcze mówił do tłumów, gdy na zewnątrz stanęła Jego matka oraz bracia. Chcieli z Nim pomówić.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i Jego bracia stali na zewnątrz, szukając sposobności, by z Nim pomówić.