« Nehe 12:13 Księga Nehemiasza 12:14 Nehe 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Milicho Jonathan: Sebeniaszowego Józeph:
2.GDAŃSKA.1881Z Melchowego Jonatan, z Sechanijaszowego Józef;
3.GDAŃSKA.2017Z Malluki – Jonatan, z Szebaniasza – Józef;
4.KRUSZYŃSKIdla Melicho - Jonatan, dla Szebaniasza - Józef,
5.TYSIĄCL.WYD5w [rodzie] Malluka - Jonatan; w [rodzie] Szekaniasza - Józef;
6.BRYTYJKAW rodzinie Mallucha Jonatan, w rodzinie Szebaniasza Józef.
7.POZNAŃSKAJonatan rodu Malluka, Józef rodu Szebanji,
8.WARSZ.PRASKAJonatan, przełożony rodu Malluka; Józef, przełożony rodu Szekaniasza;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z Malluka – Jonatan, z Szebaniasza – Josef,
10.EIB.BIBLIA.2016Dla rodziny Mallucha Jonatan, dla rodziny Szebaniasza Józef.