« Nehe 12:18 Księga Nehemiasza 12:19 Nehe 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jojaryb Mathanai: Jodajaszowego Azzy:
2.GDAŃSKA.1881A z Jojarybowego Mattenaj, z Jedajaszowego Uzy;
3.GDAŃSKA.2017A z Jojariba – Mattenaj, z Jedajasza – Uzzi;
4.KRUSZYŃSKIdla Jojariba - Matanaj, dla Jedajasza - Uzzi,
5.TYSIĄCL.WYD5w [rodzie] Jojariba - Mattenaj; w [rodzie] Jedajasza - Uzzi;
6.BRYTYJKAW rodzinie Jojariba Mattenaj, w rodzinie Jedajasza Uzzi.
7.POZNAŃSKAMattenaj rodu Jojariba, Uzzi rodu Jedaji,
8.WARSZ.PRASKAMattenaj, przełożony rodu Jojariba; Uzzi, przełożony rodu Jedajasza;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z Jojariba – Mattenaj, z Jedaji – Uzzi,
10.EIB.BIBLIA.2016Dla rodziny Jojariba Matenaj, dla rodziny Jedajasza Uzi.