« Nehe 12:21 Księga Nehemiasza 12:22 Nehe 12:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lewitowie za dni Eliasyb i Jojada i Johanan i Jeddoa popisani przełożeni domów, a kapłani w królestwie Daryusza Persy.
2.GDAŃSKA.1881A Lewitowie za dni Elijasyba, Jojady, i Jochanana, i Jadduego popisani są, którzy byli przedniejszymi z domów ojcowskich; także i kapłani aż do królestwa Daryjusza, króla Perskiego.
3.GDAŃSKA.2017Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy Lewici zostali spisani jako naczelnicy rodów, a także kapłani, aż do panowania Dariusza Persa.
4.KRUSZYŃSKIZa czasów Eljasziba, Jojady, Johanana i Jadduy, lewici przełożeni rodów i kapłani byli spisani za panowania Dariusza Persa.
5.TYSIĄCL.WYD5Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich [w kronice prowadzonej] aż do panowania Dariusza perskiego.
6.BRYTYJKAW czasach Eljasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali zapisani naczelnicy rodów kapłańskich w Księdze Dziejów aż do czasu panowania Dariusza perskiego.
7.POZNAŃSKAZa dni Eljasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy przełożeni rodów kapłańskich zostali wpisani na listę aż do panowania Dariusza perskiego.
8.WARSZ.PRASKAW kronice pochodzącej z czasów Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy i doprowadzonej aż do panowania Dariusza, króla perskiego są zapisani przełożeni wszystkich rodów kapłańskich.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostali też zapisani Lewici, którzy byli przedniejszymi z przodków w czasach Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy; nadto kapłani, aż do królestwa Dariusza, perskiego króla.
10.EIB.BIBLIA.2016Co do Lewitów, to za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadui, za panowania Dariusza Persa, spisani zostali naczelnicy rodów oraz kapłani.