« Nehe 12:25 Księga Nehemiasza 12:26 Nehe 12:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci za dni Joacym, syna Jozue, syna Josedek, i za dni Nehemiasza książęcia i Ezdrasza, kapłana a pisarza.
2.GDAŃSKA.1881Cić byli za dni Joakima, syna Jesuego, syna Jozedekowego, i za dni Nehemijasza wodza, i Ezdrasza kapłana, nauczonego w Piśmie.
3.GDAŃSKA.2017Ci żyli za dni Jojakima, syna Jeszuy, syna Jocadaka, i za dni namiestnika Nehemiasza i Ezdrasza, kapłana i uczonego w Piśmie.
4.KRUSZYŃSKICi byli za czasów Jojakima, syna Jozuego, syna Jocedeka i za czasów Nehemiasza, wielkorządcy, oraz Ezdrasza, kapłana-pisarza.
5.TYSIĄCL.WYD5Ci żyli za dni Jojakima - syna Jozuego, syna Josadaka i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana-pisarza Ezdrasza.
6.BRYTYJKACi żyli w czasach Jojakima, syna Jeszuy, syna Josadaka i w czasach namiestnika Nehemiasza oraz kapłana Ezdrasza, pisarza.
7.POZNAŃSKAŻyli oni za dni Jojakima, syna Jozuego i wnuka Jocadaka, i za dni namiestnika Nehemiasza i Ezdrasza, kapłana i uczonego.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy oni żyli w czasach Jojakima, syna Jozuego, syna Josadaka, gdy zarządcą [Judy] był Nehemiasz, a kapłanem–pisarzem Ezdrasz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci żyli za dni Jojakima, syna Jeszui, syna Jocedeka, oraz za dni rządcy Nehemiasza i kapłana Ezdrasza, uczonego w Piśmie.
10.EIB.BIBLIA.2016Ci służyli za dni Jojakima, syna Jeszuy, syna Josadaka, oraz w czasach namiestnika Nehemiasza i Ezdrasza, kapłana i uczonego.