« Nehe 12:34 Księga Nehemiasza 12:35 Nehe 12:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(12:34) A z synów kapłańskich z trąbami, Zacharyasz, syn Jonathan, syn Semejaszów, syn Mathaniaszów, syn Michajaszów, syn Zechur, syn Asaph.
2.GDAŃSKA.1881Potem niektórzy z synów kapłańskich z trąbami, mianowicie Zacharyjasz, syn Jonatana, syna Semejaszowego, syna Matanijaszowego, syna Michajaszowego, syna Zachurowego, syna Asafowego;
3.GDAŃSKA.2017Potem szli niektórzy z synów kapłanów z trąbami, mianowicie: Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zakkura, syna Asafa;
4.KRUSZYŃSKIze synów kapłańskich z trąbami: Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mataniasza, syna Michajasza, syna Zakkura, syna Asafa,
5.TYSIĄCL.WYD5spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa,
6.BRYTYJKAI niektórzy z kapłanów z trąbami: mianowicie Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zukkura, syna Asafa
7.POZNAŃSKAoraz [następujący] spośród rodu kapłańskiego z trąbami: Zekarja, syn Jonatana, syna Szemaji, syna Mattanji, syna Miki, syna Zakkura, syna Asafa,
8.WARSZ.PRASKAbyli tam również kapłani z trąbami. Następnie szedł Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem z trąbami niektórzy z synów kapłańskich, mianowicie: Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemaji, syna Matanjasza, syna Michajasza, syna Zakkura, syna Asafa;
10.EIB.BIBLIA.2016oraz niektórzy z synów kapłańskich z trąbami. Natomiast Zachariasz, syn Jonatana, który był synem Szemajasza, a ten synem Mataniasza, który był synem Michajasza, syna Zukkura, potomka Asafa,