« Nehe 12:39 Księga Nehemiasza 12:40 Nehe 12:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(12:39) I stanęły dwa chóry chwalących w domu Bożym, i ja i połowica urzędników ze mną.
2.GDAŃSKA.1881Potem stanęły one dwa hufy chwalących w domu Bożym, i ja i połowa przełożonych ze mną.
3.GDAŃSKA.2017A tak stanęły oba zespoły dziękczynne w domu Bożym, a wraz z nimi ja i połowa przełożonych ze mną.
4.KRUSZYŃSKIObydwa chóry zatrzymały się w domu Bożym, również ja i połowa dozorujących, którzy byli ze mną,
5.TYSIĄCL.WYD5Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną;
6.BRYTYJKAOba zespoły śpiewacze stanęły przy domu Bożym oraz ja i połowa dostojników ze mną,
7.POZNAŃSKAObydwa chóry ustawiły się przy Świątyni Boga; ja wraz z połową przełożonych uczyniliśmy to samo,
8.WARSZ.PRASKAObydwa chóry spotkały się w świątyni Pańskiej. Ja również tam byłem, a ze mną połowa wszystkich urzędników
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem te dwa chóry chwalących stanęły przy Domu Boga; ja i ze mną połowa przełożonych.
10.EIB.BIBLIA.2016Następnie oba chóry dziękczynne stanęły w domu Bożym. Byłem tam również ja wraz z połową dostojników.