« Nehe 12:41 Księga Nehemiasza 12:42 Nehe 12:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(12:41) I Maasya i Semeja i Eleazar i Azzy i Johanan i Melchia i Elam i Ezer. A głośno śpiewali śpiewacy i Jezraja przełożony.
2.GDAŃSKA.1881I Maazyjasz, i Semejasz, i Eleazar, i Uzy, i Jochanan, i Malchyjasz, i Elam, i Ezer; a śpiewacy głośno śpiewali, i Izrachyjasz, przełożony ich.
3.GDAŃSKA.2017I Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Śpiewacy głośno śpiewali, a Jizrachiasz był ich kierownikiem.
4.KRUSZYŃSKIMaasejasz, Szemajasz, Eliezer, Uzzi, Jechohanan, Malkijasz, Elam, Ezer. Było słychać śpiewaków z Izrahiaszem przełożonym.
5.TYSIĄCL.WYD5oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] zwierzchnikiem.
6.BRYTYJKAI Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam, Ezer. Wtedy śpiewacy pod kierownictwem Jizrachiasza zaintonowali pienia.
7.POZNAŃSKAoraz Maaseja, Szemaja, Eleazar, Uzzu, Jehochanan, Malkijja, Elam i Ezer. Śpiewacy rozpoczęli swe pienia pod kierunkiem Jizrachji.
8.WARSZ.PRASKAa także Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Śpiewacy, którymi kierował Jizrachiasz, rozpoczęli śpiewy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Masejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkijjasz, Elam i Abiezryda; a śpiewacy głośno śpiewali, wraz z ich przełożonym – Jizrachiaszem.
10.EIB.BIBLIA.2016oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Śpiewacy wznosili pieśni, a dyrygował nimi Jizrachiasz.