« Nehe 12:46 Księga Nehemiasza 12:47 Nehe 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(12:46) A wszystek Izrael za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza dawali części śpiewakom i odźwiernym na każdy dzień i poświęcali Lewity, a Lewitowie poświęcali syny Aaronowe.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wszystek Izrael za dni Zorobabela, i za dni Nehemijasza, dawali działy dla śpiewaków i odźwiernych, każdodzienny wymiar, a oddawali to, co poświęcili, Lewitom; Lewitowie zaś oddawali synom Aaronowym.
3.GDAŃSKA.2017Cały Izrael więc za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza dawał porcje śpiewakom i odźwiernym na codzienne utrzymanie. Oddawali Lewitom to, co poświęcili, Lewici zaś oddawali to synom Aarona.
4.KRUSZYŃSKIWszyscy Izraelici za czasów Zorobabela i za czasów Nehemiasza dawali części przypadające na każdy dzień, śpiewakom i oddźwiernym; z ofiar świętych dawano lewitom, a lewici ze swoich ofiar dawali synom Aarona.
5.TYSIĄCL.WYD5Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych; i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona.
6.BRYTYJKAA cały Izrael w czasach Zerubbabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a Lewitom poświęcone dary, Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym.
7.POZNAŃSKAZa dni Zorobabela i Nehemiasza cały Izrael składał dary przeznaczone dla śpiewaków i odźwiernych na ich codzienne utrzymanie. Przynosili też daniny święte dla lewitów, a lewici oddawali należną część potomkom Aarona.
8.WARSZ.PRASKAZa czasów Zorobabela i Nehemiasza wszyscy synowie Izraela dawali cześć należną śpiewakom i odźwiernym. Składano też świętą daninę na ręce lewitów, a oni przekazywali z tego pewną część synom Aarona.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego cały Israel, za dni Zerubabela i dni Nehemiasza, w codziennym wymiarze dawał działy śpiewakom i odźwiernym, a poświęcone Lewitom, zaś Lewici oddawali synom Ahrona.
10.EIB.BIBLIA.2016Zarówno za dni Zorobabela, jak i za dni Nehemiasza cały Izrael dbał o codzienne zaopatrzenie śpiewaków i odźwiernych oraz o dostarczanie poświęconych darów Lewitom. Lewici z kolei składali poświęcone dary potomkom Aarona.