« Nehe 12:7 Księga Nehemiasza 12:8 Nehe 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Lewitowie: Jesua, Bennui, Cedmihel, Sarebia, Juda, Mathanias nad pieśniami, sami i bracia ich:
2.GDAŃSKA.1881A Lewitowie: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebijasz, Juda; Matanijasz nad pieśniami, sam i bracia jego.
3.GDAŃSKA.2017A Lewici: Jeszua, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda i Mattaniasz, który wraz z braćmi kierował śpiewem pieśni dziękczynnych.
4.KRUSZYŃSKILewici: Jozue, Binnui, Kadmijel, Szerebiasz, Juda, Mataniasz, ten z braćmi swoimi kierował śpiewem hymnów;
5.TYSIĄCL.WYD5to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych;
6.BRYTYJKALewici zaś to: Jeszua, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Jehuda, Nattaniasz; on i jego bracia kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych,
7.POZNAŃSKASpośród lewitów przybyli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebja, Juda, Mattanja. Ten ostatni wraz ze swymi braćmi kierował śpiewem hymnów dziękczynnych,
8.WARSZ.PRASKASpośród lewitów byli tam: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz, który razem ze swymi braćmi kierował śpiewem hymnów dziękczynnych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Lewici: Jeszua, Binnuji, Kadmiel, Szerebiasz, Juda oraz Matanjasz – on i jego bracia byli dla pieśni.
10.EIB.BIBLIA.2016Lewici natomiast to: Jeszua, Binuj, Kadmiel, Szerebiasz, Jehuda, Mataniasz, prowadzący chóry dziękczynne - on i jego bracia.