« Eze 17:18 Księga Ezechiela 17:19 Eze 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan Bóg: Żywię Ja, że przysięgę, którą wzgardził, i przymierze, które przestąpił, włożę na głowę jego.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego tak mówi panujący Pan: Jako żyję Ja, że przysięgę swoję, którą wzgardził, i przymierze moje, które wzruszył, pewnie obrócę na głowę jego.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Jak żyję, moją przysięgę, którą wzgardził, i moje przymierze, które złamał, złożę mu na głowę.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Żyw Ja, że przysięgę Moję, którą wzgardził, i umowę moję, którą zerwał obrócę na głowę jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Bóg: Na moje życie! [Skutki] odrzucenia mojej przysięgi i złamania mego przymierza sprowadzę na jego głowę.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmocny Pan:Jakom żyw, przysięgę wobec mnie złożoną, którą wzgardził, i przymierze ze mną, które zerwał, włożę na jego głowę.
7.POZNAŃSKADlatego tak mówi Pan, Jahwe: [Jak prawdą jest, że] Ja żyję: Moją przysięgę, którą zlekceważył, i moje przymierze, które złamał, złożę na jego głowę.
8.WARSZ.PRASKADlatego, mówi Pan Bóg, jego czynię winnym niedotrzymania przysięgi i złamania przymierza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Jakom żywy – na jego głowę obrócę Mą przysięgę, którą wzgardził i Me Przymierze, które zerwał.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Na moje życie, że tę moją przysięgę, którą pogardził, i to moje przymierze, które zerwał, obrócę przeciwko niemu!