« Łuk 23:27 Ewangelia Łukasza 23:28 Łuk 23:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obróciwszy się lepak k nim Jesus, rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie na mię, radszej na siebie płaczcie, i na dzieci wasze.
2.WUJEK.1923A Jezus obróciwszy się do nich, rzekł: Córki Jerozolimskie! nie płaczcie nademną; ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi.
3.RAKOW.NTA obróciwszy się do nich Jezus, rzekł: Córki Jerozolimskie nie płaczcie nademną, ale samy nad sobą płaczcie, i nad dziećmi waszymi.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus obróciwszy się do nich, rzekł: Córki Jeruzalemskie! nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziatkami waszemi.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus odwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie! Nie płaczcie nade-Mną, ale płaczcie raczej nad sobą i nad swemi dziećmi.
7.MARIAWICIA obróciwszy się do nich Jezus, rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, ale płaczcie same nad sobą i nad synami waszymi.
8.BIESZK.ŁUK.1931I obrócił się ku nim Jezus i rzekł: „Córki Jerozolimskie! Nie płaczcie nademną; płaczcie raczej nad sobą i nad synami swoimi!
9.GRZYM1936Jezus obrócił się do nich i rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą i nad synami waszymi.
10.DĄBR.WUL.1973A obróciwszy się Jezus rzekł do nich: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi.
11.DĄBR.GR.1961A obróciwszy się Jezus rzekł do nich: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad dziećmi waszymi.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
13.BRYTYJKAJezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi,
14.POZNAŃSKAJezus obróciwszy się do nich, powiedział: - Nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi.
15.WARSZ.PRASKAAle Jezus, zwróciwszy się do nich, powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade Mną. Nad sobą raczej płaczcie i nad dziećmi waszymi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie same nad sobą i nad waszymi dziećmi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus odwrócił się w ich stronę i powiedział: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi.
18.TOR.PRZ.A Jezus, obrócił się do nich i powiedział: „Córki Jerozolimy! Nie płaczcie nade mną, tylko płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi.