« Łuk 23:36 Ewangelia Łukasza 23:37 Łuk 23:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówiąc: Jeśli ty jesteś król Judski, uzdrów samego siebie.
2.WUJEK.1923I mówiąc: Jeżliś ty jest król Żydowski, wybawże się sam.
3.RAKOW.NTI mówiąc: Jeśliżeś ty jest on Król Żydowski, zachowaj samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881I mówiąc: Jeźliś ty jest król żydowski, ratujże samego siebie.
5.GDAŃSKA.2017I mówili: Jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie.
6.SZCZEPAŃSKIi mówili: Jeśliś Ty król żydowski, wybawże samego Siebie.
7.MARIAWICIi mówiąc: Jeśliś ty jest Król Żydowski, wybawże się sam.
8.BIESZK.ŁUK.1931i drwili: „Jeśliś jest królem żydowskim, ratuj siebie!”.
9.GRZYM1936i mówili: Jeśliś ty jest król żydowski, wybaw siebie.
10.DĄBR.WUL.1973ze słowami: Jeśliś ty jest królem żydowskim, wybawże samego siebie.
11.DĄBR.GR.1961ze słowami: Jeżeli jesteś królem żydowskim, wybaw samego siebie.
12.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.
13.BRYTYJKAI mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.
14.POZNAŃSKAJeśliś jest królem żydowskim, wybaw sam siebie.
15.WARSZ.PRASKAi mówili: Jeżeli jesteś królem żydowskim, uwolnij się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz mówiąc: Jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj samego siebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi wołali: Jeśli Ty jesteś królem Żydów, uratuj się!
18.TOR.PRZ.Mówiąc: Jeśli Ty jesteś Królem Żydów, ratuj samego siebie.