« Łuk 23:37 Ewangelia Łukasza 23:38 Łuk 23:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był też i napis napisany nad niem pismem Greckim, i Rzymskim, i Ebreyskim: Ten jest król Judski.
2.WUJEK.1923Był téż nad nim napis, napisany Greckiemi, Łacińskiemi i Żydowskiemi literami: Ten jest król Żydowski.
3.RAKOW.NTA był i napis napisany nad nim literami Greckimi i Rzymskimi i Hebreyskimi: Ten jest on Król Żydowski.
4.GDAŃSKA.1881A był też i napis napisany nad nim literami Greckiemi i Łacińskiemi i Żydowskiemi: Tenci jest on król żydowski.
5.GDAŃSKA.2017Był też nad nim napis sporządzony w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król Żydów.
6.SZCZEPAŃSKIBył też i napis nad Nim, {wyrażony} po grecku, po łacinie i po żydowsku: »Ten jest król żydowski«.
7.MARIAWICIA był też położony nad Nim napis po grecku, po łacinie i po żydowsku: Ten jest Król Żydowski.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nad głową jego umieszczono w dodatku taki napis (po grecku, po łacinie i po żydowsku): Ten jest król żydowski.
9.GRZYM1936I umieszczono nad nim napis po grecku, po łacinie i po hebrajsku: To jest król żydowski.
10.DĄBR.WUL.1973Był też nad nim i napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: Ten jest król żydowski.
11.DĄBR.GR.1961Był też nad nim i napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: Ten jest król żydowski.
12.TYSIĄCL.WYD5Był także nad Nim napis <w języku greckim, łacińskim i hebrajskim>: To jest Król żydowski.
13.BRYTYJKABył też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim.
14.POZNAŃSKABył też nad Nim napis: To jest król żydowski.
15.WARSZ.PRASKAA nad Nim był napis po grecku, po łacinie i po hebrajsku: To jest król żydowski.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był też napisany nad nim tytuł: Ten jest królem Żydów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWidniał bowiem nad Nim napis: To jest król Żydów.
18.TOR.PRZ.Nad Nim natomiast był napis, wyryty literami greckimi i łacińskimi, i hebrajskimi: Ten jest Królem Żydów.