« Łuk 24:18 Ewangelia Łukasza 24:19 Łuk 24:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Co? Oni lepak rzekli mu: o Jesusie Nazareńskiem, który był mąż prorok, możny w uczynku i w mowie, przed Bogiem, i wszem ludem.
2.WUJEK.1923Którym on rzekł: Co? I rzekli: O Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok, potężny w uczynku i mowie przed Bogiem i wszystkim ludem.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Które? A oni mu rzekli: One o Jezusie onym Nadzaretskim, który był mąż Prorok, możny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszytkim ludem;
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Cóż? A oni mu rzekli: O Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok, mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem;
5.GDAŃSKA.2017I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem;
6.SZCZEPAŃSKIA {On} ich zapytał: Co takiego? <Oni Mu> zaś odpowiedzieli: Sprawa to Jezusa Nazareńskiego, który był prorokiem, mocarzem czynu i słowa wobec Boga i całego ludu,
7.MARIAWICIA on rzekł im: A co? I rzekli: O Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok, potężny w uczynku i mowie przed Bogiem i wszystkim ludem;
8.BIESZK.ŁUK.1931„Cóż takiego?”. zapytał. Odpowiedzieli mu: „O Jezusie z Nazaretu czyż nie słyszałeś? O proroku możnym w czynie i słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem.
9.GRZYM1936I pytał się: Co? Odpowiedzieli mu: Sprawa Jezusa z Nazaretu, który był prorokiem możnym w słowie i czynie przed Bogiem i całym narodom.
10.DĄBR.WUL.1973A on im rzekł: Co? I powiedzieli mu o Jezusie Nazareńskim, który był Prorokiem, potężnym w czynie i w mowie wobec Boga i całego ludu.
11.DĄBR.GR.1961A on im rzekł: Co? I opowiedzieli mu o Jezusie Nazareńskim, który był Prorokiem, potężnym w czynie i w mowie wobec Boga i całego ludu.
12.TYSIĄCL.WYD5Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;
13.BRYTYJKARzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem,
14.POZNAŃSKAI zapytał ich: - Co takiego? Oni zaś opowiedzieli Mu o Jezusie Nazarejczyku, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu,
15.WARSZ.PRASKAA On zapytał: A cóż takiego? Wtedy Mu powiedzieli: [Nie słyszałeś] o Jezusie Nazareńskim, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowach wobec Boga i całego ludu?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im powiedział: Jakich? A oni mu powiedzieli: Tych odnośnie Jezusa Nazareńczyka, który był mężem prorokiem, mocnym w dziele i słowie przed Bogiem, oraz przed całym ludem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPan zapytał: A co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu - wyjaśnili. - Wystąpił On wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa.
18.TOR.PRZ.I powiedział im: „Co takiego?” A oni Mu powiedzieli o Jezusie Nazarejczyku, który był mężem i prorokiem, mocnym w czynie i w słowie przed Bogiem i całym ludem;