« Łuk 24:43 Ewangelia Łukasza 24:44 Łuk 24:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Te (są) słowa, które mówiłem k wam jeszcze będąc zwami, iż potrzeba wypełnić się wszem pismam w zakonie Moiżeszowym, i (w) prorocech, i Psalmiech o mnie.
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Te są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musiało wypełnić wszystko, co napisano jest w zakonie Mojżeszowym i w prorocech i w Psalmiech o mnie.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Te mowy są którem mówił do was, jeszcze będąc z wami, iż potrzeba aby się wypełniły wszytkie rzeczy które są napisane w Zakonie Moyzeszowym i w Prorocech, i w Psalmiech, o mnie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Teć są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musi wypełnić wszystko, co napisano w zakonie Mojżeszowym i w prorokach, i w psalmach o mnie.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł im również: Te są słowa moje, które do was powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami: »Potrzeba, aby się spełniło wszystko, co o Mnie napisano w prawie mojżeszowem i w prorokach i w psalmach«.
7.MARIAWICII rzekł do nich: Te są słowa, którem mówił do was, gdym jeszcze był z wami, że się musiało wypełnić wszystko, cokolwiek jest napisane w Zakonie Mojżeszowym i u Proroków i w Psalmach o Mnie.
8.BIESZK.ŁUK.1931I tak przemówił do nich: „Póki jeszcze byłem z wami, mówiłem wam, iż musi wypełnić się wszystko, co napisano o mnie w zakonie Mojżeszowym, u proroków i w psalmach”.
9.GRZYM1936Poczem tak przemówił: Kiedym jeszcze był z wami, mówiłem wam o tem, że musiało się wypełnić wszystko, co było napisane o mnie w Zakonie Mojżeszowym, u proroków i w psalmach.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich: Te są słowa, które do was mówiłem, gdym jeszcze był z wami, że musiało się spełnić wszystko, co napisane jest w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach o mnie.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich: Te są słowa moje, które do was mówiłem, gdym jeszcze był z wami, że musiało się spełnić wszystko, co napisane jest w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach o mnie.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
13.BRYTYJKAPotem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.
14.POZNAŃSKAI rzekł do nich: - To właśnie te słowa powiedziałem wam, kiedy jeszcze byłem z wami: Musi wypełnić się wszystko, co o Mnie napisano w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach.
15.WARSZ.PRASKAA potem rzekł do nich: Oto słowa, które powiedziałem do was kiedy jeszcze byłem z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżeszowym, u Proroków i w Psalmach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale do nich rzekł: To są słowa, które do was powiedziałem, gdy byłem jeszcze z wami: Jest konieczne, aby wypełnić wszystko, co o mnie napisane w Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
18.TOR.PRZ.I powiedział im: „To słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, że musi zostać wypełnione wszystko to, co zostało napisane w Prawie Mojżesza, i u Proroków, i w Psalmach o mnie.”