« Łuk 24:45 Ewangelia Łukasza 24:46 Łuk 24:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: iż tak napisano, i tak potrzeba było ucierpieć Christusowi, i powstać zmartwych trzeciego dnia.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Iż tak jest napisano i tak było potrzeba, aby Chrystus ucierpiał i wstał od umarłych dnia trzeciego,
3.RAKOW.NTIż tak jest napisano, i tak było potrzeba cierpieć Christusowi, i wstać od umarłych trzeciego dnia;
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Takci napisano, i tak musiał Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do nich: Tak napisano {i tak potrzeba było}, aby Chrystus cierpiał, i dnia trzeciego powstał z martwych,
7.MARIAWICII rzekł im: Że tak jest napisane i tak było potrzeba, aby Chrystus ucierpiał i powstał z umarłych trzeciego dnia,
8.BIESZK.ŁUK.1931i dodał: „Otóż, tak napisano; a zatem potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał.
9.GRZYM1936I tak do nich rzekł: Napisane jest, że Chrystus musiał umrzeć i po trzech dniach miał zmartwychwstać
10.DĄBR.WUL.1973i rzekł im: Tak jest napisane i tak było potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego.
11.DĄBR.GR.1961i rzekł im: Tak jest napisane, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego.
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
13.BRYTYJKAI rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać
14.POZNAŃSKAI powiedział im: - Napisano tak: Mesjasz będzie cierpiał i zmartwychwstanie trzeciego dnia.
15.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Tak jest napisane i dlatego Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać dnia trzeciego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział im także: Tak jest napisane więc Chrystus tak musiał cierpieć, a trzeciego dnia powstać z martwych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI ciągnął dalej: Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie
18.TOR.PRZ.I powiedział im: „Tak jest napisane, tak też Mesjasz musiał cierpieć i powstać z martwych trzeciego dnia;