« Łuk 4:44 Ewangelia Łukasza 5:1 Łuk 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BYło lepak gdy tłum nalegał nań słuchać słowa Bożego, a on był stojący przy jezierze Genezarecie.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy rzesze nalegały nań, aby słuchały słowa Bożego, a on stał podle jeziora Genezareth.
3.RAKOW.NTA sstało się gdy tłum nalegał go dla słuchania mowy Bożej, a on stał podle jeziora Genezaretskiego;
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy nań lud nalegał, aby słuchał słowa Bożego, że on stał podle jeziora Gienezaretskiego.
5.GDAŃSKA.2017Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy rzesze cisnęły się doń, by słuchać słowa Bożego, On właśnie stał nad jeziorem Genezaret.
7.MARIAWICII stało się, gdy rzesze cisnęły się na Niego, aby słuchały słowa Bożego, a On stał przy jeziorze Genezareth,
8.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego dnia stał nad jeziorem Genezaret. A rzesze cisnęły się do niego, aby słuchać słowa Bożego.
9.GRZYM1936Razu pewnego stał nad jeziorem Genezaret a lud tłoczył się koło niego, żądny jego nauki.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy cisnęły się nań rzesze, aby słuchać słowa Bożego, że on stał nad jeziorem Genezaret.
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, kiedy rzesze, cisnąc się ku niemu, słuchały słowa Bożego, że stał nad jeziorem Genezaret.
12.TYSIĄCL.WYD5Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret -
13.BRYTYJKAPewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego,
14.POZNAŃSKAKiedy tłum napierał na Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret,
15.WARSZ.PRASKAPewnego razu, gdy tłumy cisnęły się ku Niemu, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy na niego napierał tłum i słuchał słowa Boga, a on stał przy jeziorze Genezaret, zdarzyło się,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu, gdy tłum na Niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret,
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy lud napierał na Niego, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret,