« Łuk 5:9 Ewangelia Łukasza 5:10 Łuk 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A także i Jakoba, i Johana syny Zebedeowe, którzy byli towarzysze Symonowi. I rzekł ku Symonowi Jesus: niebój się, odtąd ludzie będziesz łowiącym.
2.WUJEK.1923Także téż Jakóba i Jana, syny Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze Symonowi. I rzekł Jezus do Symona: Nie bój się, odtąd już ludzie łowić będziesz.
3.RAKOW.NTTakże też i Jakuba i Jana syny Zebedeuszowe którzy byli towarzysze Symonowi. I rzekł do Symona Jezus: Nie bój się; od tąd ludzi będziesz żywołowiący.
4.GDAŃSKA.1881Także i Jakóba i Jana, syny Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze Szymonowi. I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona: Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIa podobnież i Jakóba i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. Jezus jednak rzekł do Szymona: Nie bój się! Odtąd już ludzi łowić będziesz.
7.MARIAWICItakże też i Jakóba i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak samo było z Jakóbem i Janem, synami Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz”.
9.GRZYM1936Toż samo było z Jakóbem i z Janem, synami Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Jezus zaś rzekł do Szymona: Nie bój się: odtąd ludzi łowić będziesz.
10.DĄBR.WUL.1973Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona: Nie lękaj się, odtąd już ludzi łowić będziesz.
11.DĄBR.GR.1961Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli wspólnikami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona: Nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz.
12.TYSIĄCL.WYD5jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
13.BRYTYJKATakże i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
14.POZNAŃSKAoraz Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: - Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
15.WARSZ.PRASKAPodobnie zdumieni byli Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, towarzysze Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się, odtąd bowiem będziesz łowił ludzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Jakóba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Potem Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się. Od tego czasu będziesz tym, który żywcem bierze ludzi w niewolę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: Przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi.
18.TOR.PRZ.Podobnie i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona: „Nie bój się; od teraz będziesz łowić żywych ludzi.”