« Łuk 5:11 Ewangelia Łukasza 5:12 Łuk 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdy on był w jednym mieście, a oto mąż pełen trędu, i ujrzawszy Jesusa, padszy na oblicze modlił się mu mówiąc: Panie, jeśli chcesz możesz mię oczyścić.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy był w jednem mieście, a oto mąż pełen trądu, a ujrzawszy Jezusa i padłszy na oblicze, prosił go, mówiąc: Panie! jeźli chcesz, możesz mię oczyścić.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy on był w jednym mieście, a oto mąż pełny trędu; i ujźrzawszy Jezusa, padszy na oblicze, prosił go mówiąc: Panie, jeślibyś chciał, możesz mię oczyścić.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy był w niektórem mieście, że oto był tam mąż pełen trądu, który ujrzawszy Jezusa, padł na twarz, i prosił go, mówiąc: Panie! jeźli chcesz, możesz mię oczyścić.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przebywał w pewnym mieście, był tam człowiek cały pokryty trądem. Kiedy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy <On> przebywał w pewnem miasteczku, oto człowiek, cały trądem pokryty, widząc Jezusa, upadł na twarz i błagał Go słowy: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
7.MARIAWICII stało się, gdy był w jednem mieście, a oto mąż pełen trądu; i ujrzawszy Jezusa, upadł na oblicze swoje i prosił Go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.
8.BIESZK.ŁUK.1931Kiedyindziej był Jezus w pewnem miasteczku. A był tam człowiek, cały trądem pokryty. Ujrzawszy Jezusa, upadł na oblicze i prosił go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić”.
9.GRZYM1936A gdy się znajdował w jednem z tych miast, zdarzyło się, że jeden człowiek trądem dotknięty, gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy był w pewnym mieście, oto człowiek, cały trądem pokryty, ujrzawszy Jezusa padł na oblicze i prosił go mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, kiedy był w pewnym mieście, że człowiek pewien, cały trądem pokryty, ujrzawszy Jezusa upadł przed nim w niskim pokłonie i prosił go: Panie, jeżeli zechcesz, możesz mię oczyścić.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.
13.BRYTYJKAA gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem; ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
14.POZNAŃSKAKiedy był w jednym z miast, pojawił się człowiek, cały pokryty trądem. Zobaczywszy Jezusa upadł na twarz i błagał Go, mówiąc: - Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić!
15.WARSZ.PRASKAA gdy znalazł się w jednym z miast, oto pewien człowiek, cały pokryty trądem, zobaczywszy Jezusa, upadł przed Nim na twarz i prosił Go mówiąc: Panie, gdybyś chciał, mógłbyś mnie oczyścić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie jego wizyty w jednym z miast, zdarzyło się, że oto był tam też mąż pełen trądu. Zaś gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz oraz go prosił, mówiąc: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie pobytu Jezusa w jednym z miast zjawił się u Niego człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i poprosił: Panie, jeślibyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy był w jednym z miast, że oto zjawił się tam człowiek cały pokryty trądem; gdy ujrzał Jezusa, padł na twarz i prosił Go, mówiąc: Panie! Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.