« Łuk 5:12 Ewangelia Łukasza 5:13 Łuk 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ściągnąwszy rękę, dotknął się go mówiąc: chcę bądź czysty. I wnet trąd odszedł od niego.
2.WUJEK.1923A ściągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczon. A natychmiast odszedł trąd od niego.
3.RAKOW.NTA wyciągnąwszy Jezus rękę, tknął go rzekąc: Chcę, bądź oczyścion; a wnet trąd odszedł od niego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz odszedł trąd od niego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd go opuścił.
6.SZCZEPAŃSKIA On wyciągnął rękę i dotknął się go, mówiąc: Chcę; bądź oczyszczon! I trąd natychmiast ustąpił z niego.
7.MARIAWICII wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd odszedł od niego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A on wyciągnął rękę i dotknął się go mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczon”! I natychmiast trąd ustąpił z niego.
9.GRZYM1936A on wyciągnął rękę i dotknął się go, mówiąc: Tak, chcę, bądź czysty. I w mgnieniu oka trąd znikł mu z ciała.
10.DĄBR.WUL.1973A wyciągnąwszy rękę, dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast ustąpił zeń trąd.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus wyciągnąwszy rękę, dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast ustąpił z niego trąd.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
13.BRYTYJKAI wyciągnąwszy rękę; dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego.
14.POZNAŃSKAI wyciągnąwszy rękę dotknął go, mówiąc: - Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast znikł.
15.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast trąd ustąpił z niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus wyciągnął rękę oraz go dotknął, mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony. Więc trąd zaraz od niego odszedł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił.
18.TOR.PRZ.I Jezus wyciągnął rękę, i dotknął go, mówiąc: „Chcę, zostań oczyszczony;” i zaraz trąd odszedł od niego.