« Łuk 5:13 Ewangelia Łukasza 5:14 Łuk 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on zakazał mu nikomu nie rzec, ale szedszy (prawi) ukaż się offiarownikowi, i donieś za oczyścienie twoje, jako postanowił Moiżesz na świadectwo im.
2.WUJEK.1923A on mu przykazał, aby nikomu nie powiadał; ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twoje, jako rozkazał Mojżesz, na świadectwo im.
3.RAKOW.NTA on roskazał mu żeby nikomu nie powiedał: ale rzekł: Odszedszy, okaż się Ofiarnikowi, i ofiaruj za oczyścienie twoje, jako rozrządził Moyzesz na świadectwo im.
4.GDAŃSKA.1881I przykazał mu, aby tego nikomu nie powiadał: ale rzekł: Idź, a ukaż się kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie twoje, tak jako rozkazał Mojżesz, na świadectwo przeciwko nim.
5.GDAŃSKA.2017Potem przykazał mu, aby nikomu o tym nie mówił. I dodał: Ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie, jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
6.SZCZEPAŃSKISam zaś polecił mu, by nikomu nie mówił; lecz: idź - rzecze - okaż się kapłanowi i za twe oczyszczenie złóż ofiarę, jaką przepisał Mojżesz, dla ich świadectwa.
7.MARIAWICIA On przykazał mu, aby tego nikomu nie powiadał: Ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twoje, jako przykazał Mojżesz im na świadectwo.
8.BIESZK.ŁUK.1931A zabronił mu, aby komukolwiek o tem mówił. I dodał: „Idź raczej, ukaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie twoje, jako rozkazał Mojżesz, na świadectwo dla ludzi”.
9.GRZYM1936Jezus przykazał mu, żeby nie mówił nikomu i rzekł mu: Idź, przedstaw się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie, jak to Mojżesz ustanowił na świadectwo dla nich.
10.DĄBR.WUL.1973A on przykazał mu, aby nikomu nie powiadał, ale: Idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twe, jako przykazał Mojżesz na świadectwo im.
11.DĄBR.GR.1961Nakazał mu też: Nie opowiadaj o tym nikomu, ale idź i złóż ofiarę za twoje oczyszczenie, jak nakazał Mojżesz na świadectwo im.
12.TYSIĄCL.WYD5A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
13.BRYTYJKASam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich.
14.POZNAŃSKAA On przykazał: - Nie mów o tym nikomu, ale pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie, jak nakazał Mojżesz im na świadectwo.
15.WARSZ.PRASKAPotem polecił mu, żeby nikomu o tym nie mówił, lecz żeby poszedł, przedstawił się kapłanowi i złożył ofiarę za swe oczyszczenie – jak to nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on mu nakazał nikomu o tym nie mówić, ale: Gdy odejdziesz, pokaż się kapłanowi oraz ofiaruj im na świadectwo za twoje oczyszczenie, tak jak nakazał Mojżesz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie polecił uzdrowionemu: Nic nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swe oczyszczenie - na świadectwo dla nich.
18.TOR.PRZ.A On nakazał mu, aby o tym nikomu nie mówił, lecz rzekł: „Oddal się teraz i pokaż się kapłanowi, i ofiaruj za swoje oczyszczenie, tak jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.”