« Łuk 5:18 Ewangelia Łukasza 5:19 Łuk 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie nalazszy, kędyby ji wnieśli prze tłum. Wstąpiwszy na dom przez dachówki spuścili ji z łożkiem w pośrzód, przed Jesusa.
2.WUJEK.1923A nie nalazłszy, którąby stroną go wnieśli przed rzeszą, wstąpili na dach i przez dachówki spuścili go z łóżkiem w pośrodek przed Jezusa.
3.RAKOW.NTWstąpiwszy na dach, przez dachówki spuścili go z łóżkiem w pojśrzodek przed Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli, dla ciżby, wstąpiwszy na dach, przez posowę spuścili go łożem w pośrodek przed Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Gdy jednak z powodu tłumu nie znaleźli drogi, którą by go mogli wnieść, weszli na dach i przez dachówkę spuścili go z posłaniem w sam środek, przed Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIA nie mogąc go z żadnej strony wnieść z powodu tłumu, weszli na taras <domu>, i przez powałę spuścili go wraz z noszami do środka, tuż przed Jezusa.
7.MARIAWICIA nie znajdując, którąby stroną mogli go wnieść z powodu rzeszy, weszli na dach i przez dachówki spuścili go z łożem w pośrodek przed Jezusa.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie mogli go wszakże w żaden sposób wnieść, ponieważ tam zbyt wiele zebrało się ludu. Weszli zatem na płaski dach i spuścili go wraz z łóżkiem przez otwór w ceglanej powale wprost przed Jezusa.
9.GRZYM1936Ponieważ jednak ze względu na tłok, nie mogli go wnieść, weszli na dach i przez dachówki opuścili go z łóżkiem na środek izby przed Jezusa.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go na łożu do środka tuż przed Jezusem.
11.DĄBR.GR.1961A gdy nie wiedzieli, którędy by go wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go na łożu do środka tuż przed Jezusem.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.
13.BRYTYJKAA nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa.
14.POZNAŃSKAA nie widząc, jak się z nim przedostać przez tłum, weszli na dach i przez dach spuścili go z noszami do środka przed Jezusa.
15.WARSZ.PRASKANie wiedząc jednak, w jaki sposób mogliby przecisnąć się przez tłum, weszli na dach i poprzez otwór w suficie spuścili go na noszach w sam środek, tuż przed Jezusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale z powodu tłumu nie znaleźli żadnej drogi, aby go mogli wnieść. Zatem z łożem weszli na dach i przez pokrycie spuścili go na środek, przed Jezusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa.
18.TOR.PRZ.I gdy nie znaleźli drogi, jaką mogliby go wnieść z powodu tłumu, weszli na dach, i przez pokrycie z dachówek spuścili go z łożem do środka przed Jezusa.