« Łuk 5:23 Ewangelia Łukasza 5:24 Łuk 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście lepak wiedzieli, iż władzą ma syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł powietrzem zarażonemu: Tobie mówię, wstań, a wziąwszy łóżko twoje, idź do domu twego.
2.WUJEK.1923Lecz abyście wiedzieli, iż Syn człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, (rzekł ruszonemu powietrzem): Tobie mówię, wstań, a weź łóżko twoje a idź do domu twego.
3.RAKOW.NTA iżbyście wiedzieli, iż zwierzchność ma Syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, (rzekł ruszonemu Paraliżem) Tobie mówię: Wstań; a wziąwszy łóżko twoje, idź do domu twego.
4.GDAŃSKA.1881Ale iżbyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, (rzekł powietrzem ruszonemu:) Tobie mówię: Wstań, a wziąwszy na się łoże swoje, idź do domu twego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
6.SZCZEPAŃSKIŻebyście jednak wiedzieli, iż Syn człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, - rzekł do porażonego - rozkazuję ci: Wstań, bierz łoże twe, a idź do domu twego.
7.MARIAWICIAle żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, – rzekł paraliżem rażonemu: Tobie mówię, wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu swego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Abyście jednak wiedzieli, że Syn człowieczy ma władzę odpuszczać na ziemi grzechy, nakazuję ci – mówił do porażonego – wstań, weź łóżko swoje, a idź do domu!”.
9.GRZYM1936Żebyście jednak wiedzieli, że syn człowieczy ma władzę odpuszczać grzechy na ziemi rzekł do paralityka: Mówię tobie, wstań, weź łóżko swoje i wracaj do domu.
10.DĄBR.WUL.1973Wszakże abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka): Tobie mówię, wstań, weźmij łoże twe i idź do domu twego.
11.DĄBR.GR.1961Wszakże, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka): Tobie mówię, wstań, a wziąwszy łoże twe, idź do domu twego.
12.TYSIĄCL.WYD5Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!
13.BRYTYJKALecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego.
14.POZNAŃSKAAle byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi - powiedział do sparaliżowanego: - Mówię ci, wstań, weź nosze i idź do domu!
15.WARSZ.PRASKANie zapominajcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów; Do paralityka zaś powiedział: Rozkazuję ci: wstań, weź twe nosze i idź do domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieka ma władzę odpuszczać grzechy na ziemi, powiedział sparaliżowanemu: Tobie mówię, wstań, zabierz swoje łoże oraz idź do twojego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: Wstań, złóż posłanie. Możesz iść do domu.
18.TOR.PRZ.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy” – powiedział do sparaliżowanego: „Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do swojego domu.”