« Łuk 5:28 Ewangelia Łukasza 5:29 Łuk 5:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczynił ucztę wielką Lewi jemu wdomu swem. A był tłum celników mnogi, i innych którzy byli z nimi siedzący.
2.WUJEK.1923I uczynił mu Lewi wielką ucztę w domu swoim: i była wielka rzesza celników i innych, którzy z nimi siedzieli.
3.RAKOW.NTI uczynił mu Lewi ucztę wielką w domu swym; a był tłum Celników mnogi, i innych którzy z nim siedzieli.
4.GDAŃSKA.1881I sprawił mu lewi ucztę wielką w domu swoim; a było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim za stołem siedzieli.
5.GDAŃSKA.2017I przygotował mu Lewi wielką ucztę w swoim domu. A była tam wielka grupa celników i innych, którzy zasiedli z nimi za stołem.
6.SZCZEPAŃSKII urządził Mu Lewi w domu swym wielką ucztę. A wraz z nimi wzięła udział w uczcie wielka liczba celników i innych.
7.MARIAWICII uczynił Mu Lewi ucztę wielką w domu swoim. I była wielka rzesza celników i innych, którzy z Nim spoczywali u stołu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wydał Lewi w dodatku na jego cześć wielką ucztę w domu swoim. Wielka liczba celników i wielu innych gości zasiadło z nimi do stołu.
9.GRZYM1936Wyprawił mu potem wielką ucztę w swym domu, a było dużo celników i innych razem z nim przy stole.
10.DĄBR.WUL.1973I sprawił mu Lewi ucztę wielką w domu swoim, a liczna rzesza celników i innych zasiadła wraz z nimi do stołu.
11.DĄBR.GR.1961I sprawił mu Lewi ucztę wielką w domu swoim, a liczna rzesza celników i innych zasiadła wraz z nim do stołu.
12.TYSIĄCL.WYD5Lewi zaś wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych [ludzi], którzy zasiadali z nimi do stołu.
13.BRYTYJKAA Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu.
14.POZNAŃSKALewi wydał w swoim domu wielkie przyjęcie dla Niego. I zasiadł z Nim do stołu wielki tłum celników i innych.
15.WARSZ.PRASKAW swym domu zaś przygotował Lewi wielką ucztę dla Niego. Był tam cały tłum celników i innych, którzy razem z nimi zasiedli do stołu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lewi sprawił mu także w swym domu wielką ucztę; a był znaczny tłum poborców podatków i innych, którzy z nim leżeli u stołu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju.
18.TOR.PRZ.A wyprawił Mu Lewi wielkie przyjęcie w swoim domu; i była tam wielka gromada celników i innych, którzy z Nim spoczywali przy stole .