« Łuk 5:32 Ewangelia Łukasza 5:33 Łuk 5:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni zaś rzekli k niemu: Dla czego uczniowie Johanowi poszczą często, i modlitwy czynią, takież i Faryzeuszów, a twoi jedzą i piją?
2.WUJEK.1923A oni rzekli do niego: Czemu uczniowie Janowi poszczą często i modlitwy czynią, także i Pharyzeuszów, a twoi jedzą i piją?
3.RAKOW.NTA oni rzekli do niego: Przeczże uczniowie Janowi poszczą często, i modlitwy czynią, także i Faryzajscy, a twoi jedzą i piją?
4.GDAŃSKA.1881A oni mu rzekli: Przecz uczniowie Janowi często poszczą i modlą się, także i Faryzejscy, a twoi jedzą i piją?
5.GDAŃSKA.2017I zapytali go: Dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją?
6.SZCZEPAŃSKIAle oni Mu rzekli: {Dlaczego} uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie jak <uczniowie> faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją?
7.MARIAWICIA oni rzekli do Niego: Czemu uczniowie Jana często poszczą i modlitwy czynią, także też, i Faryzeusze, a Twoi jedzą i piją?
8.BIESZK.ŁUK.1931Na to rzekli oni znów do niego: „Uczniowie Jana, a także uczniowie faryzeuszów poszczą często i modlą się, twoi zaś jedzą i piją”.
9.GRZYM1936Ale oni znowu go zaczepili: czemu uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą często i modlą się, a twoi tylko jedzą i piją?
10.DĄBR.WUL.1973Ale oni rzekli doń: Czemu to uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą często i modlą się, twoi zaś jedzą i piją?
11.DĄBR.GR.1961Oni jednak rzekli do niego: Uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą często i modlą się, twoi zaś jedzą i piją.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą i piją.
13.BRYTYJKAOni zaś rzekli do niego: Uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie i uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jędzą i piją.
14.POZNAŃSKAA oni powiedzieli do Niego: - Uczniowie Jana podobnie jak uczniowie faryzeuszów często poszczą i odprawiają modły błagalne, Twoi zaś uczniowie jedzą i piją.
15.WARSZ.PRASKAOni zaś rzekli Mu na to: Dlaczego uczniowie Jana poszczą często i odprawiają różne modły, podobnie zresztą jak uczniowie faryzeuszów, a Twoi jedzą i piją?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni powiedzieli do niego: Dlaczego uczniowie Jana często poszczą oraz czynią prośby do Boga, podobnie jak uczniowie faryzeuszów; a twoi jedzą i piją?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas postawili Mu zarzut: Uczniowie Jana często poszczą i pilnują modlitwy, podobnie uczniowie faryzeuszów, Twoi natomiast bez przerwy jedzą i piją.
18.TOR.PRZ.Oni jednak powiedzieli do Niego: Dlaczego uczniowie Jana często poszczą i zanoszą prośby do Boga, podobnie jak i ci uczniowie faryzeuszów, a Twoi jedzą i piją?