« Łuk 5:33 Ewangelia Łukasza 5:34 Łuk 5:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak rzekł k nim: Czyli możecie syny nowożenie, póki nowożenia z nimi jest, uczynić, aby pościli?
2.WUJEK.1923Którym on rzekł: Zali możecie uczynić, żeby synowie oblubieńcowi pościli, póki z nimi jest oblubieniec?
3.RAKOW.NTA on rzekł do nich: Nie możecie uczynić żeby synowie łożnice małżeńskiej, póki Oblubieniec z nimi jest, pościli?
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Izali możecie uczynić, żeby synowie łożnicy małżeńskiej pościli, póki z nimi jest oblubieniec?
5.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec?
6.SZCZEPAŃSKIA On im odparł: Czyż możecie żądać postu od gości weselnych, dopóki oblubieniec jest z nimi?
7.MARIAWICIA On rzekł im: Izali możecie rozkazać synom Oblubieńca pościć, póki z nimi jest Oblubieniec?
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus odpowiedział im: „Czyż można przymuszać gości weselnych do postu, póki z nimi jest oblubieniec?
9.GRZYM1936A on im rzecze: Czyż każecie pościć przyjaciołom oblubieńca, póki on jest z nimi?
10.DĄBR.WUL.1973A on im powiedział: Czyż możecie żądać postu od gości weselnych, gdy oblubieniec jest z nimi?
11.DĄBR.GR.1961A Jezus im powiedział: Czyż możecie żądać postu od gości weselnych, kiedy oblubieniec jest z nimi?
12.TYSIĄCL.WYD5A Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi?
13.BRYTYJKAA Jezus rzekł do nich: Czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli?
14.POZNAŃSKAA Jezus powiedział do nich: - Czyżbyście chcieli, żeby goście weselni pościli, gdy pan młody jest z nimi?
15.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział im: Czy możecie nakazać gościom weselnym, żeby pościli, gdy jeszcze jest wśród nich pan młody?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on do nich powiedział: Czy możecie te dzieci małżeńskiej komnaty uczynić poszczącymi, w czasie gdy oblubieniec jest z nimi?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy zmuszacie gości do postu - zapytał ich Jezus - dopóki na weselu jest z nimi pan młody?
18.TOR.PRZ.A On powiedział im: „Czy możecie nakłonić przyjaciół domu weselnego, aby pościli, dopóki oblubieniec jest z nimi?