« Łuk 5:34 Ewangelia Łukasza 5:35 Łuk 5:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz przydą dni, gdy oddalon będzie od nich nowożenia, tedy pościć będą w one dni.
2.WUJEK.1923Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec będzie wzięt od nich, tedy w one dni pościć będą.
3.RAKOW.NTLecz przyjdą dni, gdy będzie odjęt od nich Oblubieniec, tedy pościć będą w one dni.
4.GDAŃSKA.1881Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec odjęty będzie od nich; tedy w one dni pościć będą.
5.GDAŃSKA.2017Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy, w te dni, będą pościć.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyjdzie atoli czas, gdy zabiorą im oblubieńca, a wtedy pościć będą w dni one.
7.MARIAWICILecz przyjdą dni, kiedy Oblubieniec będzie wzięty od nich, wtedy będą pościć w one dni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przyjdzie zaś czas inny... Gdy zabrany im będzie oblubieniec, wtedy, owszem, wtedy pościć będą”.
9.GRZYM1936Przyjdzie czas, kiedy oblubieńca im zabiorą a wtedy pościć będą.
10.DĄBR.WUL.1973Przyjdą wszakże dni, gdy zabiorą im oblubieńca, wówczas będą pościć w one dni.
11.DĄBR.GR.1961Przyjdą wszakże dni, gdy zabiorą im oblubieńca, wówczas będą pościć w owe dni.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli.
13.BRYTYJKALecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą.
14.POZNAŃSKANadejdzie czas, kiedy pan młody zostanie spośród nich zabrany, wtedy będą pościć.
15.WARSZ.PRASKAPrzyjdą dni, gdy pan młody będzie zabrany spośród nich. Wtedy zaczną pościć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec będzie od nich zabrany; wtedy, w owe czasy będą pościć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjdzie jednak czas, gdy Pan młody zostanie im zabrany - wtedy nastaną dni, w których będą pościć.
18.TOR.PRZ.Ale przyjdą dni, gdy zostanie zabrany od nich oblubieniec; wówczas będą pościć.”