« Łuk 5:35 Ewangelia Łukasza 5:36 Łuk 5:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówił lepak i podobieństwo k nim: iż żaden płata odzienia nowego nie wstawia w odzienie wiotche, inaczej rozdziera nowe, i wiotchemu nieprzystoi płat od nowego.
2.WUJEK.1923A powiadał im też podobieństwo: Iż żaden płata od sukni nowéj nie przyszywa do szaty staréj; bo inaczej i nowe drze, i nie przystoi staremu płat od nowego.
3.RAKOW.NTA mówił też przypowieść do nich: Iż żaden płatu szaty nowej nie przyszywa do szaty wiotchej; inaczej i ono się nowe drze, i z starym nie zgadza się płat z nowego.
4.GDAŃSKA.1881Powiedział im też podobieństwo: Iż żaden łaty z szaty nowej nie przyprawia do szaty wiotchej; bo inaczej to, co jest nowego, drze wiotche, a do wiotchego nie zgadza się łata z nowego.
5.GDAŃSKA.2017Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego.
6.SZCZEPAŃSKIOpowiedział im także i przypowieść: Nikt <nie odrywa> łaty z płaszcza nowego <i> nie przyszywa na stary płaszcz; inaczej podarłby i nowy, a łata z nowego nie nadałaby się do starego.
7.MARIAWICII powiadał im też podobieństwo: Że nikt płata od nowego odzienia nie wszywa w odzienie stare, a gdyby inaczej uczynił, tedy i ono nowe drze, i wiotchemu nie przystoi płat od nowego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Następnie opowiedział im taką przypowieść: „Nikt nie wycina łaty z nowego płaszcza i nie przyszywa jej do starego; bo inaczej podarłby płaszcz nowy, a do starego nie stosowałaby się łata z nowego.
9.GRZYM1936I taką im powiedział przypowieść: Nikt nie przyszywa do starej szaty nowej materji, inaczej bowiem nowa materja się ujmuje a zresztą nowe nie przystoi staremu.
10.DĄBR.WUL.1973Powiedział im też przypowieść: Nikt z szaty nowej nie przyszywa łaty do starego odzienia, bo i nowe rozdziera i łata z nowego nie nadaje się do starego.
11.DĄBR.GR.1961Powiedział im też przypowieść: Nikt nie odrywa łaty z szaty nowej, aby przyszyć do starego odzienia, bo i nowe rozedrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
12.TYSIĄCL.WYD5Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
13.BRYTYJKAPowiedział im także podobieństwo: Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego.
14.POZNAŃSKAOpowiedział im też przypowieść: - Nikt nie odrywa łaty z nowego okrycia, aby naprawić stare. Inaczej i nowe rozdziera, i łata z nowego nie nada się od starego.
15.WARSZ.PRASKAPowiedział im też posługując się porównaniem: Nikt nie odcina części ubrania nowego i nie przyszywa jej jako łaty do starego ubrania, bo przecież zmarnowałby nowe ubranie. Zresztą nie zwykło się do starego ubrania przyszywać części z ubrania nowego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział też do nich podobieństwo: Nikt nie przyszywa łaty wydartej z nowej szaty do szaty starej; zaś jeśli nie i nową szatę rozerwie, i łata wzięta z nowej, nie będzie się zgadzała ze starą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodał im jeszcze taki przykład: Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby połatać starą. Jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowa łata i tak nie pasuje.
18.TOR.PRZ.Powiedział im też podobieństwo: „Nikt kawałkiem z nowej szaty, nie łata szaty starej; bo inaczej, to nowe jest porwane, a łata z nowego nie połączy się ze starym.