« Łuk 5:4 Ewangelia Łukasza 5:5 Łuk 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Symon rzekł mu:Uczycielu, przez całą noc pracujący się niceśmy nie ułowili, wszakże na twoje słowo zapuszczę sieć.
2.WUJEK.1923A Symon odpowiedziawszy, rzekł mu: Nauczycielu! przez całą noc pracując niceśmy nie ułowili; wszakże na słowo twe zapuszczę sieć.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Symon, rzekł mu: Mistrzu, przez całą noc pracowawszy, niceśmy nie pojmali, Ale na słowo twe zapuszczę sieć.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Szymon, rzekł mu: Mistrzu! przez całą noc robiąc, niceśmy nie pojmali, wszakże na słowo twoje zapuszczę sieć.
5.GDAŃSKA.2017A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć.
6.SZCZEPAŃSKIAle Szymon odezwał się i rzekł {doń}: Mistrzu, mozoliliśmy się przez całą noc, a niceśmy nie ułowili; ale na twe słowo zarzucę sieć.
7.MARIAWICIA odpowiadając Szymon, rzekł Mu: Nauczycielu, przez całą noc pracując, niceśmy nie ułowili, wszakże na słowo Twoje zapuścimy sieć.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział mu Szymon: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy, a niceśmy nie ułowili! Wszakże na słowo twe zapuszczę sieć”.
9.GRZYM1936A Szymon mu rzecze: Mistrzu, pracowaliśmy całą noc i niceśmy nie ułowili; wszakże na twoje słowo zapuszczę sieć.
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Szymon rzekł mu: Nauczycielu, całą noc pracując niceśmy nie złowili, wszakże na słowo twoje zarzucę sieć.
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając Szymon rzekł: Nauczycielu, całą noc pracując nic nie złowiliśmy, wszakże na słowo twoje zarzucę sieci.
12.TYSIĄCL.WYD5A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.
13.BRYTYJKAA odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci.
14.POZNAŃSKASzymon odpowiedział: - Nauczycielu, mozoliliśmy się całą noc, aleśmy nic nie ułowili. Lecz na Twój rozkaz zarzucę sieci.
15.WARSZ.PRASKALecz Szymon odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracując nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szymon odpowiadając, rzekł mu: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie schwytaliśmy, ale na twoje słowo spuszczę sieć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMistrzu - odpowiedział Szymon - całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy; ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci.
18.TOR.PRZ.A Szymon w odpowiedzi, rzekł Mu: Mistrzu! Całą noc trudziliśmy się, nic nie złowiliśmy; lecz na słowo Twoje zapuszczę sieć.