« Łuk 5:6 Ewangelia Łukasza 5:7 Łuk 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I skinęli na towarzysze którzy wdrugiej łodzi (byli) aby przyszedszy ratowali je. I przyszli i napełnili obie łodzi aż tonęły.
2.WUJEK.1923I skinęli na towarzysze, co byli w drugiéj łodzi, aby przybyli i ratowali je. I przybyli i napełnili obie łódce, tak iż się mało nie zanurzały.
3.RAKOW.NTI skinęli na towarzysze którzy byli w drugiej łodzi, aby przyszedszy spólnie z nimi brali je; i przyszli, i napełnili obie łodzi, tak iż się pogrążały.
4.GDAŃSKA.1881I skinęli na towarzysze, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybywszy ratowali ich; i przybyli i napełnili obie łodzi, aż się zanurzały.
5.GDAŃSKA.2017Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się zanurzały.
6.SZCZEPAŃSKIToteż skinęli na towarzyszów, co byli w drugiej łodzi, by im przyszli z pomocą. Ci nadpłynęli, i napełniono obydwie łodzie, tak że o mało nie zatonęły.
7.MARIAWICII skinęli na towarzyszów, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie pogrążały.
8.BIESZK.ŁUK.1931To też skinęli na towarzyszy, co byli w drugiej łodzi, aby przyszli im z pomocą. Przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż o mało nie zatonęły.
9.GRZYM1936Zawołali tedy towarzyszów z drugiej łodzi do pomocy. Ci zaraz pospieszyli i wypełniły się obie łodzie, tak iż od ciężaru niemal się topiły.
10.DĄBR.WUL.1973I skinęli na towarzyszów, co byli w innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. I przyszli, i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
11.DĄBR.GR.1961I skinęli na towarzyszów, co byli w innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. I przyszli i napełnili obie łodzie, tak że aż się zanurzały.
12.TYSIĄCL.WYD5Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
13.BRYTYJKASkinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały.
14.POZNAŃSKASkinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im pospieszyli z pomocą. I podpłynęli. I napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały.
15.WARSZ.PRASKADali wtedy znak towarzyszom, którzy byli w innej łodzi, żeby im pomogli. A gdy przybyli, napełnili obydwie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem skinęli towarzyszom w drugiej łodzi, by im przybyli pomóc. I przybyli oraz napełnili obie łodzie, tak, żeby ich nie pogrążać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSkinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni.
18.TOR.PRZ.I skinęli na współtowarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc; i przyszli, i napełnili obie łodzie, aż one zaczęły się zanurzać.