« Psal 14:7 Księga Psalmów 15:1 Psal 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(14:1) Gospodnie, kto będzie przebywać w przebytce twojem albo kto będzie stać na gorze świętej twojej?
2.PS.PUŁAWSKI(14:1) Gospodnie, kto będzie mieszkał w przebytce twojem albo kto będzie stać na gorze świętej twojej?
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim? albo kto odpocznie na górze twojéj świętéj?
4.GDAŃSKA.1881Pieśń Dawidowa. Panie! któż będzie przebywał w przybytku twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze twojej?
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze?
6.PS.BYCZ.1854Psalm Pawida. O Panie! któż zamieszka w-namiocie-Twoim? któż będzie-przemieszkiwał na-górze Swiętości-Twojéj?
7.GÖTZE.1937PSALM Dawida. Panie, któż może przebywać w namiocie Twoim? Któż może mieszkać na świętej górze Twojej?
8.CYLKOWPsalm Dawida. Boże, komuż przebywać w namiocie Twoim, komu mieszkać na górze Twojej świętej?
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Boże, któż będzie przebywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na Twej górze świętej?
10.ASZKENAZYŚpiew Dawidowy. O Jehowo, komuż danem jest osiąść w Twym namiocie, a kto zamieszka na górze Twej Świętobliwości?
11.SZERUDAPsalm Dawida. Panie! Kto może gościć w namiocie Twoim? Kto może zamieszkać na Twej górze świętej?
12.TYSIĄCL.WYD1(14:1) Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto na górze Twej świętej zamieszka?
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?
15.POZNAŃSKAPsalm Dawida. Jahwe, kto może gościć w Twym świętym Namiocie, kto jest godzien przebywać na Twej świętej górze?
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Kto może wejść do Twego przybytku, o Panie? Kto może przebywać na Twej świętej górze?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Psalm Dawida. WIEKUISTY, kto zamieszka w Twoim domu; kto będzie mieszkał na Twojej świętej górze?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Dawida. PANIE, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twej świętej górze?
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida. Jhwh! Kto będzie przebywał w Twoim namiocie? Kto będzie mieszkał na Twojej świętej górze?