« Psal 15:1 Księga Psalmów 15:2 Psal 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(14:2) Jenże wchodzi przez winy i czyni prawdę,
2.PS.PUŁAWSKI(14:2) Jen wchodzi bez winy i czyni sprawiedliwoć,
3.WUJEK.1923Który chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.
4.GDAŃSKA.1881Ten, który chodzi w niewinności, i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swojem;
5.GDAŃSKA.2017Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę;
6.PS.BYCZ.1854Postępujący nieskazitelnie, i-czyniący sprawiedliwie, oraz-mówiący prawdę z-serca-swojego.
7.GÖTZE.1937Ten, kto żyje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę z serca swego.
8.CYLKOWKto postępuje nieskazitelnie, i świadczy sprawiedliwość, i prawi prawdę w sercu swojém.
9.KRUSZYŃSKITen, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, i w sercu swojem mówi prawdę.
10.ASZKENAZYW prostocie kto kroczy i czyni sprawiedliwość, zaś prawdę wyznaje w swem sercu.
11.SZERUDATen, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(14:2) Kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a w sercu żywi prawe myśli
13.TYSIĄCL.WYD5Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu
14.BRYTYJKATen, kto żyje nienagannieI pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.
15.POZNAŃSKATen, kto prowadzi żywot nieskalany i pełni sprawiedliwość, kto żywi w sercu myśli prawe
16.WARSZ.PRASKATen, kto żyje bez skazy i przestrzega prawa, a w sercu swoim zawsze zachowuje prawdę;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto postępuje bez zarzutu, świadczy sprawiedliwość oraz mówi prawdę w swym sercu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto żyje nienagannie, Postępuje w sposób prawy, Mówi prawdę z głębi serca,
19.TOR.PRZ.Ten, kto chodzi nienagannie i czyni sprawiedliwość, mówi prawdę w swoim sercu;