« Hiob 19:1 Księga Hioba 19:2 Hiob 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dokądże trapicie duszę moję i przecieracie mię mowami?
2.GDAŃSKA.1881Dokądże trapić będziecie duszę moję, a nacierać na mię mowami swemi?
3.GDAŃSKA.2017Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i miażdżyć mnie słowami?
4.CYLKOWDopókiż chcecie dręczyć duszę moję, a gnębić mnie mowami!
5.KRUSZYŃSKIDokądże będziecie dręczyć duszę moją i przygniatać mnie mowami?
6.TYSIĄCL.WYD5Dokąd mnie dręczyć będziecie i gnębić waszymi słowami?
7.BRYTYJKAJak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami?
8.POZNAŃSKADokądże będziesz dręczył duszę moją i miażdżył mnie mowami?
9.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze chcecie mnie dręczyć i nękać swoimi słowami?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak długo chcecie dręczyć mą duszę i gnębić mnie słowami?
11.EIB.BIBLIA.2016Jak długo będziecie mnie dręczyć i kruszyć słowami?