« Psal 72:1 Księga Psalmów 72:2 Psal 72:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:2) sędzi❬ć❭ lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie.
2.PS.PUŁAWSKI(71:2) sędzić [będzie] lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie.
3.WUJEK.1923Boże, daj sąd twój królowi: a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu; aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogie twe w rozsądku.
4.GDAŃSKA.1881Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości.
5.GDAŃSKA.2017Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości.
6.GÖTZE.1937Aby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a nędznych Twoich według prawa.
7.CYLKOWAby rządził ludem Twoim w sprawiedliwości; a uciśnionymi Twoimi wedle prawa.
8.KRUSZYŃSKINiechaj sądzi naród Twój w sprawiedliwości, a ubogich Twych w prawości.
9.ASZKENAZY Sądzić będzie lud Twój sprawiedliwością, zaś udręczone Twe sprawiedliwym wyrokiem.
10.SZERUDAaby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a ubogich Twoich wedle prawa!
11.TYSIĄCL.WYD1(71:2) Niech sprawiedliwie rządzi ludem Twoim i pokornymi Twymi ze słusznością.
12.TYSIĄCL.WYD5Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
13.BRYTYJKAAby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
14.POZNAŃSKANiech rządzi ludem Twoim sprawiedliwie i ubogimi Twymi według prawa.
15.WARSZ.PRASKANiech sprawiedliwie rządzi Twoim ludem, a ubogich Twoich niech słusznie osądza!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby rozsądzał Twój lud w sprawiedliwości i Twoich biednych w decyzjach.
17.EIB.BIBLIA.2016Aby sądził Twój lud sprawiedliwie I ubogich traktował zgodnie z prawem.