« Iza 14:17 Księga Izajasza 14:18 Iza 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy królowie narodów zasnęli w sławie, mąż w domu swoim.
2.GDAŃSKA.1881Wszyscy królowie narodów, cokolwiek ich było, pochowani są w sławie, każdy w domu swoim.
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają w chwale, każdy w swoim domu.
4.CYLKOWWszyscy królowie ludów, wszyscy spoczywają w chwale, każdy w grobowcu swoim;
5.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu.
6.BRYTYJKAWszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,
7.POZNAŃSKAWszyscy królowie narodów społem spoczęli chwalebnie - każdy we własnym grobowcu.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy władcy narodów ze czcią spoczywają każdy jeden we własnym grobie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszyscy królowie ludów, wszyscy pochowani są w chwale, każdy w swoim grobowcu;
10.EIB.BIBLIA.2016Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,