« Iza 14:21 Księga Izajasza 14:22 Iza 14:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I powstanę na nie, mówi Pan zastępów, i zatracę imię Babilonu i szczątek i płód i naród, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Bo powstanę przeciwko nim, mówi Pan zastępów, a wykorzenię imię Babilonu, i ostatki jego, tak syna jako i wnuka, mówi Pan;
3.GDAŃSKA.2017Powstanę bowiem przeciwko nim, mówi PAN zastępów, a zniszczę z Babilonu imię, resztkę, syna i wnuka, mówi PAN;
4.CYLKOWI powstanę przeciw nim, rzecze Wiekuisty zastępów, i zatracę Babelu imię i szczątek, i dziecię i wnuka, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Powstanę przeciw nim - wyrocznia Pana Zastępów - i zgładzę imię Babilonu oraz resztę, ród i potomstwo - wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKAPowstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAJa powstanę przeciwko nim - to wyrok Jahwe Zastępów - i wyniszczę w Babilonie [wszelkie] imię oraz resztę, jako też potomstwo i rasę. To wyrok Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAJa sam powstanę przeciwko nim – wyrocznia Pana Zastępów – i wymażę nawet imię Babilonu oraz tych, co pozostali.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powstanę przeciw nim – mówi WIEKUISTY Zastępów, zatracę imię Babelu, i szczątek, i dziecko, i wnuka. Tak mówi WIEKUISTY:
10.EIB.BIBLIA.2016Powstanę przeciwko nim! - oto Słowo PANA Zastępów. Babilon straci imię, wytępię jego resztę, potomnych i potomstwo - oświadcza PAN.